W dniach 12-13 lutego 2024 r. odbyła się 24. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu był: „Rok 2024: Aktualna polityka energetyczna Państwa wobec wyzwań surowcowych i legislacyjnych w Europie”. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura. 

W ramach Kongresu odbyły się kolejne debaty i panele:

 1. Aktualizacja Polityki energetycznej Państwa do 2040 r. (PEP2040)
 2. Strategie liderów polskiego rynku – aktualizacja celów
 3. Polski rynek paliw, gazu, węgla i energii
 4. Rynek ciepła i kogeneracji
 5. Konwersja konwencjonalnych bloków energetycznych na wielopaliwowe jako odpowiedź na zieloną transformację energetyczną
 6. Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje
 7. Nowoczesna energetyka w praktyce – Prezentacje i warsztaty

W panelu „Polski rynek paliw, gazu i energii”, którego moderatorem był p. Paweł Grzejszczak– Partner Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. udział wzięli:

 • Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
 • Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.
 • Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Zygmunt Gzyra – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw
 • Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią
 • Marcin Laskowski – Prezes Zarządu, PGB Inwestycje Sp. z o.o.
 • Grzegorz Lot – Wiceprezes Zarządu, Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o.
 • Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych
 • Joanna Smolik – Dyrektor Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Tomoho Umeda – Prezes Zarządu, Hynfra P.S.A.
 • Paweł Ziętek – Business Development Manager, Huawei Digital Power

Dyskutowano przede wszystkim na następujące tematy:

 • Nowa perspektywa dla energetyki węglowej (korekta planu odchodzenia od węgla, czy kontynuować program NABE? )
 • Wyzwania dla dystrybucji – propozycje rozwiązań systemowych i legislacyjnych. OZE z perspektywy dystrybucji – działania centralne, regionalne, lokalne i legislacyjne.
 • Market coupling – konieczność, czy rozwiązanie przejściowe?
 • Rynek gazu w Polsce – kierunki importu, alianse strategiczne, perspektywy rozwoju w kontekście konieczności zastąpienia źródeł węglowych, przyszłość energetyki gazowej.
 • Kluczowe projekty inwestycyjne dla polskiego rynku paliw i gazu. Priorytety w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej, terminale FSRU.
 • Wykorzystanie gazociągu jamalskiego w nowej konfiguracji własnościowej.
 • Rynek paliw – czy warto inwestować w infrastrukturę paliwową w kontekście zakazu rejestracji pojazdów spalinowych w 2035 r.?
 • Perspektywy rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce.
 • Infrastruktura magazynowa i jej wpływ na rozwój rynku OZE, gazu oraz paliw, wyzwania związane z przyłączeniem magazynów do sieci.
 • Biogaz i biometan – aktualna skala i perspektywy produkcji. Rola biogazu i biometanu w polskim systemie energetycznym.

Dokumenty

Formularz logowania