W dniach 24 i 25 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez MM Conferences S.A., 29. Konferencja Energetyczna EuroPOWER. W konferencji wzięli udział CzonkowieTOE, a biuro reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Uroczystego otwarcia dokonał dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej, natomiast Gościem Honorowym konferencji był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, p. Tomasz Dąbrowski. 

Wśród dziewięciu paneli dyskutowano również na temat ograniczenia wzrostu cen energii. Prowadzącym temat był p. red. Wojciech Jakóbik. Paneliści w osobach:

 • Maciej Bando, Prezes, Urzędu Regulacji Energetyki
 • Marek Kulesa, Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią
 • Marek Niechciał, Prezes Zarządu, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Radosław Stach, Wiceprezes ds. Produkcji, KGHM Polska Miedź
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii

poruszyli nastepujące kwestie:

 • Przyczyny wzrostu cen i ich konsekwencje społeczno-gospodarcze
 • Ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii
 • Zamrożenie cen energii vs konkurencyjność rynku energii
 • Ochrona konkurencyjności przemysłu energochłonnego
 • Ceny uprawnień do emisji CO2 – stan aktualny i tendencje
 • Program Energia+ czy może być antidotum na rosnące ceny energii? 

Dokumenty

Formularz logowania