W dniach 6 i 7 listopada 2019 r. w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez MMC Polska, 30. Konferencja Energetyczna EuroPOWER. W konferencji wzięli udział CzonkowieTOE, a biuro reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Uroczystego otwarcia dokonał dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej, natomiast Gośćmi Honorowymi konferencji byli p. Minister Krzysztof Tchórzewski oraz p. Minister Piotr Naimski.  

Wśród dziesięciu paneli dyskutowano również o cenach energii. Prowadzącym temat był p. red. Wojciech Jakóbik. Paneliści w osobach:

 • Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014-2019
 • Łukasz Batory, Partner, Adwokat, Banasik Woźniak i Wspólnicy Sp. K.
 • Marek Kulesa, Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią
 • Marcin Roszkowski, Prezes, Instytut Jagielloński
 • Arkadiusz Siwko, Instytut Studiów Strategicznych
 • Radosław Stach, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, KGHM Polska Miedź
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii

poruszyli następujące kwestie:

 • Struktura wytwarzania energii i miks energetyczny podstawą kształtowania cen energii elektrycznej
 • Jak wyjść z zamrażania cen w 2020 i latach późniejszych? Jakie będą tego konsekwencje?
 • Wizja energetyki przemysłowej w kontekście wzrostu cen energii dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Program Energia Plus
 • Zamrożenie cen energii w 2019. Zasady rekompensat i świadczeń odszkodowawczych
 • Inwestycje miejskie na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego i minimalizacji cen energii w JST
 • Rosnące ceny za ciepło

Dokumenty

Formularz logowania