W dniu 30 czerwca 2020 r.,  w trybie zdalnym odbyła się, zorganizowana przez MMC Polska, 31. Konferencja Energetyczna EuroPOWER. Biuro reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Uroczystego otwarcia dokonał dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej, natomiast Gościem Honorowym konferencji był p. Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu. 

Wśród sześciu paneli dyskutowano również o konsumentach i prosumentach energii, jako istocie transformacji energetycznej. Prowadzącym temat był p. Filip Kowalski – General Manager for Energy & Natural Resources SAP Middle Eastern Europe. Paneliści w osobach:

  • Marek Kulesa, Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią
  • Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu, POLENERGIA Dystrybucja
  • Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Michał Skorupa, Prezes Zarządu, Foton Technik (Grupa innogy)

poruszyli następujące kwestie:

  • Odbiorca priorytetem rynku energii
  • Jak zwiększyć zaangażowanie odbiorców końcowych w proces transformacji?
  • Energetyka rozproszona i jej wpływ na kierunki rozwoju sieci i zarządzanie ruchem sieciowym
  • Program Mój Prąd – wyzwania i możliwości polskich prosumentów
  • Światowe megatrendy prosumenckie

Dokumenty

Formularz logowania