W dniach 8 i 9 listopada 2023 r.  w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez MMC Polska, 38. Konferencja Energetyczna EuroPOWER oraz 8. OZE Power. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.

Uroczystego otwarcia dokonał p. Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej oraz p. Maciej Bando, Przewodniczący Rady Programowej OZE POWER, natomiast Gościem Honorowym konferencji był p. Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Program konferencji w siedmiu blokach tematycznych obejmował następujące debaty oraz prezentacje:

 1. Przyszłość polskiego sektora energii
 2. Prezentacja: Dark & Lit Fiber – dodatkowy przychód w budżecie spółek energetycznych
 3. Sieci potrzebne od zaraz! Rozwój sieci jako warunek niezbędny dla upowszechniania OZE – wsparcie planowania rozwoju sieci oraz ich modernizacji
 4. Perspektywy rozwoju energii jądrowej w Polsce
 5. Prezentacja: Cable pooling i linie bezpośrednie jako metody zwiększające efektywność inwestycji w OZE
 6. Prezentacja: Efektywne łańcuchy dostaw w transformacji energetycznej! Jak cyfryzacja może pomóc w ich udrożnieniu?
 7. Jak realizować ekologiczną transformację energetyczną i zapewnić zrównoważony rozwój?
 8. Społeczności energetyczne oraz miasta zrównoważone energetycznie
 9. Transformacja w ciepłownictwie – jak skutecznie z nią wystartować?
 10. Strategia cyberbezpieczeństwa dla sektora energetycznego
 11. Prezentacja wprowadzająca do panelu “Cyfryzacja i automatyzacja spółek energetycznych”
 12. Cyfryzacja i automatyzacja spółek energetycznych
 13. Prezentacja: ESG to nie tylko obowiązek raportowy, czyli jak skutecznie realizować strategię neutralności klimatycznej
 14. Zarządzanie danymi
 15. Nowe instrumenty w finansowaniu sektora energetycznego
 16. Case study: Wspieranie rozwoju inwestycji w energetyce ze środków publicznych: szanse i wyzwania w nowej perspektywie finansowej UE
 17. Dlaczego biogazownie warte są upowszechnienia?
 18. Efektywność energetyczna w polskiej gospodarce – strategie, narzędzia i najlepsze praktyki

Dokumenty

Formularz logowania