W dniach 18 i 19 kwietnia 2024 r.  w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez MMC Polska, 39. Konferencja Energetyczna EuroPOWER oraz 9. OZE Power. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.

Uroczystego otwarcia dokonał p. Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej, po czym w bloku pt. Transformacja energetyczna a rozwój gospodarczy w Polsce: Wyzwania i perspektywy nastąpiły wystąpienia Przedstawicieli Rządu.

Program konferencji w kolejnych jedenastu blokach tematycznych obejmował następujące debaty oraz prezentacje:

 1. Prezentacja: Regulacja i kompensacja mocy biernej na farmie PV
 2. Zrównoważony rozwój i odnawialne źródła energii w Polsce: strategie i innowacje
 3. Sieci dystrybucyjne w Polsce: Rozwój infrastruktury dla nowej ery energetyki
 4. Prezentacja: System IT jako inteligentny asystent dla menedżera i pracownika eksploatacji
 5. Prezentacja: Data is the new Oil. Data powers transformation in Energy
 6. Prezentacja: Efektywne zarządzanie zasobami w branży energetycznej
 7. Energetyczna rewolucja cyfrowa: Nowe technologie dla efektywności i zrównoważonej przyszłości
 8. Jakie kroki podejmujemy dla zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości  energetyki jądrowej?
 9. Energetyka w obiektywie młodego pokolenia
 10. Inwestycje w sektorze energetycznym: źródła kapitału i efektywność finansowa
 11. Prezentacja: Z chaosu danych do inteligentnego wglądu – Strategia analizy predykcyjnej w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Głębsze zrozumienie preferencji, oczekiwań i potrzeb klientów
 12. Prezentacja: CSIRE – wdrożenie nowego modelu realizacji procesów rynku energii
 13. Energetyka w erze danych
 14. Kierunek przemian w Polskim ciepłownictwie: czynniki decydujące o przyszłości
 15. W jaki sposób biogaz i biometan mogą kreować nową energetyczną rzeczywistość?
 16. Energetyka wiatrowa w Polsce drogą do osiągnięcia celów klimatycznych
 17. Droga ku zielonej komunikacji i elektromobilności: wyzwania i szanse w elektryfikacji transportu

Dokumenty

Formularz logowania