Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2023

W dniu 21 grudnia 2022 r.  w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego i Towarową Giełdę Energii,  konferencja AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2023. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.