W dniu 28 lipca 2022 r. w Warszawie, w siedzibie PGNiG SA odbyło się czternaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVI kadencji przy udziale Przedstawicieli Członków Wspierających TOE. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych Członków Zwyczajnych i Wspierających
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących, w tym omówienie stanu przygotowań do XVIII Targów Energii.
  3. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania