W dniu 13 czerwca 2019 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się czwarte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XV kadencji. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych członków – przyjęto dwóch Członków Zwyczajnych i jednego Członka Wspierającego
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących
  3. Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania