W dniu 3 marca 2021 r., w formie zdalnej, odbyła się zorganizowana przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii debata pn. „Obligo giełdowe – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość?”.

W debacie, którą obserwowało ponad 350 osób, udział wzięli:

 • p. Rafał Gawin – Prezes URE
 • p. Henryk Kaliś – Prezes Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
 • p. Władysław Mielczarski – profesor zwyczajny, ekspert branżowy
 • p. Grzegorz Onichimowski – ekspert branżowy, Prezes TGE S.A. w latach 2002 – 2012
 • p. Mariusz Swora – Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora, Prezes URE w latach 2007 – 2010
 • p. Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu TGE S.A.
 • Moderator: p. Bartłomiej Derski – redaktor, portal wysokienapiecie.pl

Debatę poprzedziła prezentacja Raportu TOE pt. „Analiza płynności hurtowego rynku energii elektrycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rynku giełdowego i obliga giełdowego”, którą przedstawił p. Marek Kulesa – Dyrektor Biura TOE (Raport i prezentacja do pobrania: Wybrane dokumenty 2021).

Paneliści poruszyli m. in. następujące tematy:

 • projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne (UD 162)
 • „za i przeciw” obligu giełdowemu
 • wpływ możliwych zmian na uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym wytwórców, spółki obrotu i odbiorców końcowych
 • wpływ obliga giełdowego na wymianę transgraniczną, w tym import energii

Serdecznie dziękujemy panelistom oraz uczestnikom wydarzenia. 

Dokumenty

Formularz logowania