Projekt ustawy przekazany w dniu 21 marca 2005 r. przez Ministerstwo Finansów…

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym Podstawowymi zmianami w zakresie akcyzy na energię elektryczną, którą proponuje Ministerstwo w projekcie jest przeniesienie energii elektrycznej z grupy wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych do grupy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz wprowadzenie stawki akcyzy w wysokości 22,20 zł za 1 MWh. Komplet projektów aktów prawnych w zakresie podatku akcyzowego znajduje się na stronie […]

Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy …

Zmiana ustawy Prawo energetyczne Jednolity tekst ustawy Prawo energetyczne dostępny jest na stronie internetowej www.ure.gov.pl Prace dotyczące zmian ustawy prowadzone od stycznia do marca 2005 roku stanowiły kontynuację prac w zakresie druków sejmowych 3135 oraz 3573 (druki do pobrania z działu Wybrane dokumenty 2004 ). Opis przebiegu procesu legislacyjnego dla projektu ustawy można znaleźć pod adresem: http://ks.sejm.gov.pl […]