W dniu 17 kwietnia 2019 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się drugie posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XV kadencji. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych członków – przyjęto trzech Członków Zwyczajnych
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących
  3. Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania