W dniu 25 kwietnia 2023 r. w Katowicach, w siedzibie Tauron Polska Energia, odbyło się drugie posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVII kadencji.

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych Członków Zwyczajnych i Wspierających – przyjęto trzynastu Członków Zwyczajnych i trzech Członków Wspierających.
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących.
  3. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania