W dniu 7 marca 2023 r. w Warszawie odbyło się dwudzieste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVI kadencji. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych Członków Zwyczajnych i Wspierających – przyjęto dwudziestu pięciu  Członków Zwyczajnych i jednego Członka Wspierającego.
  2. Omówienie materiałów na Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE: Sprawozdanie z działalności TOE w 2022 roku, Sprawozdanie finansowe TOE za 2022 rok, Sprawozdanie z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2022 roku, Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2023 rok, Zasady gospodarki finansowej TOE. Budżet na rok 2023 rok, propozycje zmian Statutu.
  3. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących.
  4. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania