W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się dwunaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIV kadencji. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych członków – przyjęto dwunastu Członków Zwyczajnych oraz jednego Członka Wspierającego
  2. Wybór Wiceprezesa Rady Zarządzającej TOE
  3. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących
  4. Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania