W dniu 25 czerwca 2020 r. w formie zdalnej, odbyło się dwunaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XV kadencji. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie siedmiu nowych Członków Zwyczajnych i jednego Członka Wspierającego.
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących, w tym przyjęcie Raportu TOE 2020.
  3. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania