W dniu 25 kwietnia 2024 r. w Warszawie, w hotelu Mercure, odbyło się dwunaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVII kadencji.

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych Członków Zwyczajnych i Wspierających – przyjęto dwóch Członków Zwyczajnych oraz jednego Członka Wspierającego.
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących.
  3. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania