W dniu 22 lutego 2018 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się dziesiąte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIV kadencji. Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program: Przyjęcie nowych członków – przyjęto dwóch Członków Zwyczajnych oraz jednego Członka Wspierającego Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania