W dniu 27 lutego 2020 r. w Warszawie, w hotelu Gromada, odbyło się dziesiąte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XV kadencji. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

1) Prezentacja i omówienie Sprawozdań z działalności Zespołów i Grup zadaniowych TOE w roku 2019 oraz planów działania na rok 2020

2) Omówienie bieżącej działalności Zespołów i Grup roboczych TOE

3) Omówienie materiałów na Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE:
a) Sprawozdanie z działalności TOE w 2019 roku
b) Sprawozdanie finansowe TOE za 2019 rok
c) Sprawozdanie z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2019 roku
d) Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2020 rok
e) Zasady gospodarki finansowej TOE. Budżet na rok 2020 rok

4) Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania