W dniu 3 marca 2022 r. w Warszawie odbyło się dziesiąte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVI kadencji. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

 1. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych i wspierających. 
   
 2. Omówienie materiałów na Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE:
  1. Sprawozdanie z działalności TOE w 2021 roku,
  2. Sprawozdanie finansowe TOE za 2021 rok,
  3. Sprawozdanie z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2021 roku,
  4. Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2022 rok,
  5. Zasady gospodarki finansowej TOE. Budżet na rok 2022 rok.

Podjęcie uchwał dotyczących ww. materiałów, terminu i propozycji porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków TOE.

 1. Omówienie bieżącej działalności Zespołów, Komitetów i Grup oraz spraw bieżących.
   
 2. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania