W dniu 29 lutego 2024 r. w Warszawie, w hotelu Mercure, odbyło się dziesiąte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVII kadencji.

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych Członków Zwyczajnych i Wspierających – przyjęto trzech Członków Zwyczajnych.
  2. Omówienie sprawozdań z działalności Zespołów, Komitetów i Grup roboczych TOE w roku 2023 i planów działania na rok 2024.
  3. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących.
  4. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania