W dniu 10 stycznia 2017 r. w Warszawie, w siedzibie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odbyło się dziewiąte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIV kadencji.

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych członków – przyjęto jednego Członka Zwyczajnego oraz dwóch Członków Wspierających
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących
  3. Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania