W dniu 17 stycznia 2019 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się dziewiętnaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIV kadencji. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych członków – przyjęto jednego Członka Wspierającego oraz jednego Członka Zwyczajnego 
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących
  3. Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania