W dniu 16 lutego 2023 r. w Warszawie odbyło się dziewiętnaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVI kadencji przy udziale Przedstawicieli Członków Wspierających TOE. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych Członków Zwyczajnych i Wspierających – przyjęto sześciu  Członków Zwyczajnych i dwóch Członków Wspierających.
  2. Omówienie sprawozdań z działalności Zespołów, Komitetów i Grup roboczych TOE w roku 2022 i planów działania na rok 2023.
  3. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących.
  4. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania