W dniu 19 czerwca 2019 r., w Warszawie, odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Forum Transformacji Energetycznej, nad którym TOE objęło patronat instytucjonalny. Z ramienia Towarzystwa w Forum udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach prezentacji wprowadzającej omówiono uwarunkowania procesu transformacji energetycznej.

Pierwsza debata moderowana przez red. Bartłomieja Derskiego dotyczyła optymalnego tempa transformacji energetycznej.

Druga debata prowadzona przez red. Rafała Zasunia, w której wziął udział również dyr. Marek Kulesa, zatytułowana była „Dostępność technologiczna – determinanta zakresu transformacji”. 

Dokumenty

Formularz logowania