W dniu 25 stycznia 2018 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton, odbyło się zorganizowane przez Grupę PTWP SA Forum „Zmieniamy Polski Przemysł”. Na konferencji TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Sesja inauguracyjna odbyła się pt. „Polska gospodarka 2040. Scenariusze rozwoju w perspektywie 20-lecia”. 

Szeroko rozumianej energetyce zostały poświęcone następujące sesje tematyczne:

  • Rynek mocy w Polsce. Zalezności, prognozy, wyzwania. 
  • Modernizacje i inwestycje. Polska energetyka wobec współczesnych trendów.

Tradycyjnie już na wieczornej Gali zostały przyznane wyróżnienia „Tego, który zmienia polski przemysł”. 

Więcej informacji – http://www.wnp.pl/konferencje/2496/relacja.html  

Dokumenty

Formularz logowania