W dniu 31 marca 2022 r., w Warszawie, odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska I Ogólnopolska Konferencja ,,Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura. 

Całość spotkania uświetniło uroczyste otwarcie Konferencji oraz wystąpienie Pana Piotra Dziadzio, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Podczas wydarzenia dyskutowano w ramach trzech bloków tematycznych:

  • Regulacje prawne w zakresie inteligentnych sieci energetycznych, możliwości, jakie stwarzają ISE – p. Łukasz Bartuszek, MKiŚ
  • Rola i Zadania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) przez Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE) – p. Andrzej Zadworny, PSE SA
  • Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja w energetyce – p. Ludwik Tomaszewski, Energa Operator

Dokumenty

Formularz logowania