W dniu 18 paździenika 2019 r., w Warszawie, odbyło się zorganizowane przez Polską Akademię Nauk II Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii”.  Z ramienia Towarzystwa w Forum udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: p. Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii oraz p. Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

W ramach Forum odbyły się dwie sesje zatytułowane „Szanse i zagrożenia na rynku energii”.

Podczas trzech paneli dyskusyjnych natomiast rozmawiano na następujące tematy:

I Panel dyskusyjny – Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców na rynku energii. Moderator: Dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK

  • Marlena Błażejewska, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klientów Biznesowych i Masowych PGE Obrót S.A., Krzysztof Muszyński, Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Klientów Masowych PGE Obrót S.A.
  • Dr hab. Tomasz Długosz, UJ
  • Mgr inż. Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią 
  • Dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów URE
  • Michał Holeksa, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Marcin Kraśniewski, UŁ

II panel dyskusyjny: Szanse i zagrożenia dla samorządów na rynku energii. 

III panel dyskusyjny: Szanse i zagrożenia dla konsumentów na rynku energii.

Dokumenty

Formularz logowania