W dniach 16-18 maja 2011 r., w Katowicach, odbył się  III Europejski Kongres Gospodarczy organizowany przez Grupę PTWP. Kongres zgromadził 6 tysiecy uczestników oraz 900 panelistów, którzy brali udział w ponad 100 panelach.

Jak co roku Kongres odwiedziło wielu Członków TOE, uczestnicząc w Kongresie zarówno jako słuchacze jak i prelegenci. W ramach paneli dotyczących bezpośrednio europejskiego i polskiego rynku energii elektrycznej, które współprowadził kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE, zestawione poniżej tematy omawiali prelegenci zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Wstęp do dyskusji dot. polskiego rynku energii elektrycznej stanowiła prezentacja z podsumowaniem Raportu TOE, którą zaprezentował kol. Kulesa.

11.04.30. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE – stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE

Energetyka – europejski rynek energii elektrycznej

 • Szanse na wspólny europejski rynek energii. Bariery, trudności, inwestycje infrastrukturalne
 • Stopień uwolnienia rynku w poszczególnych krajach Unii. Rola polityki gospodarczej państw i regulacji unijnych
 • Konieczne działania liberalizujące rynek energii. Rola III pakietu energetycznego UE
 • Wspólna europejska polityka energetyczna – bezpieczeństwo kraju, bezpieczeństwo odbiorcy

Dyskusja z udziałem następujących osób (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):

 • Philippe Castanet – Prezes, EDF Polska Sp. z o.o.;
 • Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki;
 • Iwona Edris – Dyrektor ds. Kluczowych Projektów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
 • Grzegorz Górski – Prezes Zarządu, GDF SUEZ Energia Polska SA;
 • David Kučera – Sekretarz Generalny, PXE Power Exchange Central Europe, a.s.;
 • Stephan Lehrke – Partner, The Boston Consulting Group;
 • Ireneusz Łazor – Wiceprezes Zarządu TGE SA, Prezes Zarządu, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA;
 • Andrzej Modzelewski – Dyrektor ds. Rozwoju, RWE Polska, Dyrektor Zarządzający Modelem Rynku i Sprzedażą, RWE East;
 • Franz Scheiber – Head of Business Unit CE Market North, Alpiq Management AG;
 • Kristián Takáč – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki Słowacji;
 • Krzysztof Wiater – Radca Prawny, Partner Zarządzający, DLA Piper;
 • Tomasz Zadroga – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA;
 • Krzysztof Zamasz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych, TAURON Polska Energia SA

Rynek energii w Polsce

 • Zmiany na polskim rynku energii – bilans ostatnich lat
 • Komu opłaca się zmienić dostawcę – wykorzystanie zasady TPA
 • Rola obrotu giełdowego w procesie liberalizacji
 • Cena i rynek a regulacje
 • Rynek a inwestycje sieciowe
 • Mechanizmy wolnorynkowe w obrocie energią a kwestie własności w energetyce

Dyskusja z udziałem następujących osób (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):

 • Krzysztof Bonk – Dyrektor ds. Hurtowego Obrotu Energią Elektryczną, Alpiq Energy SE Oddział w Polsce;
 • Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki;
 • Jarosław Dmowski – Młodszy Partner, The Boston Consulting Group;
 • Grzegorz Grabowski – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, PKP Energetyka SA;
 • Henryk Kaliś – Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną i Pomiarami, ZGH Bolesław SA;
 • Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – Prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • Janusz Moroz – Członek Zarządu, RWE Polska SA;
 • Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA;
 • Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
 • Marek Szostek – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA;
 • Piotr Zawistowski – Dyrektor, TAURON Polska Energia SA

Dokumenty

Formularz logowania