W dniu 27 listopada 2019 r. w Warszawie odbył się, zorganizowany przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, III Kongres Innowacji w Energetyce. W konferencji wziął udział kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach Kongresu wygłoszono trzy prezentacje, odbyło się się także pięć paneli dyskusyjnych.

Panel piąty, zatytułowany „Rynek mocy a rynek energii elektrycznej w kontekście przewidywanych, innowacyjnych zmian w polskiej energetyce”, prowadzony był przez p. red. Rafała Zasunia.

Zaproszeni goście: Prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska, p. Henryk Kaliś – IEPiOE, p. Dariusz Niemiec – TGPE, p.  Marek Kulesa – TOE, p. Bogdan Pilch – IGEOS 

dyskutowali na następujące tematy:

  • wpływ rynku mocy na rynek energii elektrycznej,
  • potrzeba wdrożenia rynku mocy w kontekście wzrostów cen energii elektrycznej w 2018 i 2019 roku,
  • ceny energii elektrycznej po pełnym wdrożeniu rynku mocy – czy ceny energii elektrycznej powinny być obniżone,
  • przyszłość rynku mocy w czasie przewidywanych, innowacyjnych zmian w energetyce.

Dokumenty

Formularz logowania