W dniu 3 października 2023 r. w Jachrance, odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, III Ogólnopolska Konferencja pt.:„Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce.” Z ramienia Towarzystwa w konferencji udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Uczestnicy konferencji zapoznali z następującymi prezentacjami:

  1. Prezentacja wprowadzająca – Aleksandra Świderska, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  2. CSIRE – aktualizacja planu wdrożenia i kolejne kroki milowe – Lesław Winiarski, Dyrektor ds. OIRE, Kierownik Projektu Operator Informacji Rynku Energii, PSE S.A.
  3. Transformacja cyfrowa – inteligentna sieć energetyczna – Mariusz Jurczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ciągłością Działania, IT i OT, Pełnomocnik Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w Grupie TAURON
  4. Liczniki inteligentne jako istotna gałąź polskiej gospodarki – korzyści ze współpracy sektorowej przy tworzeniu lokalnych łańcuchów wartości – Jarosław Wojtulewicz, Doradca Zarządu ds. Strategii, Apator S.A.
  5. Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce – podsumowanie działań projektowych – Anna Bednarska, Naczelnik, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Panel dyskusyjny pn. „Inteligentne liczniki – szanse, możliwości, wyzwania” został poprowadzony przez p. Katarzynę Zalewską-Wojtuś, Koordynator Obszaru Zagadnień Ekonomicznych i Prawnych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, a udział w nim wzięli:

– Ewa Sikora, Dyrektor Pion Usług Dystrybucyjnych, Energa–Operator S.A.

– Łukasz Bartuszek, Radca, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

– Marek Kulesa, Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią

Dokumenty

Formularz logowania