W dniu 27 lipca 2018 r. w Warszawie, w siedzibie UOKiK, odbyło się zorganizowane z inicjatywy UOKiK, spotkanie dotyczące cen energii elektrycznej. Ze strony UOKiK obecny był Wiceprezes Michała Holeksy wraz ze współpracownikami, TOE reprezentowali Członkowie Rady Zarządzającej kol. Piotr Adamczak, kol. Krzysztof Bonk, kol. Tomasz Lender i kol. Andrzej Walczak oraz dyrektor biura kol. Marek Kulesa.

Na spotkaniu TOE przedstawiło prezentację obejmującą następujące zagadnienia, która była także podstawą późniejszej dyskusji:

  • podstawowe informacje o TOE;
  • struktura i funkcjonowanie rynku energii elektrycznej,
  • handel na rynku energii elektrycznej – wybrane uwarunkowania zliberalizowanego
    rynku energii;
  • giełda energii – wybrane uwarunkowania funkcjonowania a działalność członków Giełdy, w tym spółek obrotu;
  • kształtowanie cen na rynku energii elektrycznej w Polsce.

Prezentacja dostępna jest dla Członków TOE po zalogowaniu.

W ramach dyskusji po prezentacji zarówno przedstawiciele UOKiK, jak i TOE omówili m.in. przyczyny strukturalne wzrostu cen energii elektrycznej w 2018 roku, szczególnie na 3 i 4 kwartał, a także wpływ jaki wywierają na rynek giełdowy oraz pozagiełdowy. Prezesa UOKiK interesowały również kwestie dotyczące rzeczywistego poziomu cen jaki powinien panować aktualnie na rynku hurtowym z uwzględnieniem obiektywnych przesłanek determinujących racjonalne podwyżki, takich jak wzrost cen węgla, problemy z dostępnością surowca, wzrost cen uprawnień do emisji CO2, wysokie temperatury, niski poziom wód oraz procedowane zmiany legislacyjne, które mogłyby wywrzeć efekt na obecne ceny.

Przedstawiciele TOE przekazali także przedstawicielom UOKiK tegorocznych raport TOE dotyczący rynku energii (ogólnodostępny na stronie internetowej TOE).

Dokumenty

Formularz logowania