W dniach 6-7 czerwca 2024 r., w Poznaniu, odbył się IV Kongres Elektryki Polskiej organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Z ramienia TOE w Kongresie udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

IV Kongres Elektryki Polskiej obejmował trzy główne obszary tematyczne:

  • Polska w obliczu transformacji energetycznej
  • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
  • Fotonika – polska specjalność w elektronice

W bloku POLSKA W OBLICZU TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ odbył się  panel dyskusyjny pn. Zapewnienie konkurencyjności polskiej gospodarki w okresie transformacji energetycznej.

Dyskusja moderowana była przez p. Henryka Kalisia, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gaza oraz p. Marka Kulesę, Towarzystwo Obrotu Energią.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

  • p. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska
  • p. Waldemar Szulc, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
  • p. Wojciech Tabiś, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Więcej informacji o Kongresie na stronie IV KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ (IV KEP) – IV KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ (IV KEP) ENEA STADION, POZNAŃ, 6-7 CZERWCA 2024 R. (sep.com.pl).

Dokumenty

Formularz logowania