W dniu  8 marca 2018 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się jedenaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIV kadencji.

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych członków – przyjęto dziewięciu Członków Zwyczajnych oraz jednego Członka Wspierającego
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących
  3. Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania