W dniu 12 marca 2024 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się jedenaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVII kadencji.

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych Członków Zwyczajnych i Wspierających.
  2. Omówienie materiałów na Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE: Sprawozdanie z działalności TOE w 2023 roku, Sprawozdanie finansowe TOE za 2023 rok, Sprawozdanie z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2023 roku, Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2024 rok, Zasady gospodarki finansowej TOE. Budżet na rok 2024 rok.
  3. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących.
  4. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania