Kampania edukacyjno-informacyjna organizowana przez Towarzystwo Obrotu Energią pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także Federacji Konsumentów ma na celu:

  • propagowanie wiedzy o rynku energii elektrycznej i gazu poprzez działania edukacyjno-informacyjne,
  • budowanie konkurencyjnego rynku sprzedaży energii elektrycznej i gazu w oparciu o zasady fair play,
  • podnoszenie świadomości wśród Klientów najbardziej narażonych na działania firm stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe,
  • w poszczególnych edycjach również wskazanie firm stosujących Kodeks Dobrych Praktyk (wraz z Regulaminem jego stosowania) oraz posiadających Certyfikat TOE, które gwarantują Klientom przejrzyste i jasne zasady współpracy.

Kampania  skierowana  jest  do wszystkich osób  fizycznych  (gospodarstw  domowych) z powodu zagrożeń płynących  z braku informacji  odnośnie  przysługujących  im praw w zakresie  podpisywania  umów  sprzedaży energii  elektrycznej  i gazu, bezpieczeństwa w sieci oraz ekologii.

W ramach powyższych działań proponujemy Państwu zapoznanie się z Poradnikiem Świadomego Klienta, gdzie pragniemy przedstawić najważniejsze prawa przysługujące Klientom w momencie zawierania umowy sprzedaży energii elektrycznej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, mając nadzieję, że wiedza w nim zawarta pozwoli Państwu dokonywać wyborów z lepszym rozeznaniem.

Rok 2014 był rokiem uruchomienia pierwszej edycji kampanii informacyjno-edukacyjnej, dzięki której Klienci dowiedzieli się, na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów.

Kontynuując coroczne działania w roku 2015 postanowiliśmy dokonać uroczystego wręczenia Certyfikatów Sprzedawcy Energii Towarzystwa Obrotu Energią pierwszym Spółkom, które przystąpiły do Kodeksu.

W roku 2016, 2017, 2018, 2019, a także w latach 2020-2021 oraz 2022 pragniemy nadal szerzyć wiedzę o możliwości bezpiecznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i gazu, bezpieczeństwie w sieci oraz zagadnieniach ekologicznych. 

W 2022 roku kampanię wspierają:

                        

Dokumenty

Formularz logowania