W dniu 19 maja 2022 r., w Warszawie, odbyła się zorganizowana przez ARE konferencja pt. „Prognozujemy przyszłość w Energetyce!” Z ramienia TOE w spotkaniu udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Oficjalnego przywitania uczestników dokonał Pan Artur Olszewski  – Prezesa Agencji Rynku Energii S.A.

Program konferencji obejmował następujące tematy:

 • Elektroenergetyka – co za nami – co przed nami?
 • Krajowa elektroenergetyka w perspektywie 2050 r.
 • Debata Taurona z dziennikarzami – energetyka i rozwój w obliczu zmian
 • Budowa farm wiatrowych na morzu – największe wyzwania dla rozwoju energetyki morskiej w Polsce
 • Elektromobilność w Polsce – szanse i potencjalne zagrożenia rozwoju
 • Czy przyszłość należy do kogeneracji?
 • Innowacyjność w Odnawialnych Źródłach Energii

W  Panelu Wprowadzającym „Elektroenergetyka – co za nami – co przed nami?” moderowanym przez  p. Tomasza Bujacza – Vertis Environmental Finance, udział wzięli:

 • Rafał Gawin – Prezes – URE
 • Marek Kulesa – Dyrektor  Biura – TOE
 • Andrzej Bondyra – Wiceprezes Zarządu – ARE S.A.
 • Artur Wasil – Prezes Zarządu – LW „Bogdanka” S.A.
 • Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu – Tauron S.A.

Tematem panelu i dyskusji była ocena bieżącej sytuacji elektroenergetyki. Panel rozpoczęła prezentacja pt. „Statystyczne podsumowanie roku w energetyce”, przygotowana przez Agencję Rynku Energii S.A., w szczególności odnosząca się do:

 • bilansu energetycznego Polski za ostatnie trzy lata 2019 – 2021 (energia elektryczna na tle innych nośników energii – gaz, węgiel, ropa naftowa, paliwa ciekłe)
 • bilansu energii elektrycznej z uwzględnieniem poziomu i dynamiki zmian w produkcji energii, w wymianie międzynarodowej oraz w zużyciu energii przez wyróżnione grupy konsumentów miksu paliwowego w elektroenergetyce
 • kosztów dostaw i cen na rynku hurtowym
 • podsumowania wyników finansowych dla obszaru działalności energetycznej przedsiębiorstw z wyróżnieniem poszczególnych podsektorów elektroenergetyki oraz wyników całkowitych dla grup energetycznych na podstawie ich raportów rocznych

Dokumenty

Formularz logowania