W dniach 28 i 29 kwietnia 2021 r.  w trybie zdalnym odbyła się, zorganizowana przez MMC Polska, 33. Konferencja Energetyczna EuroPOWER. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.

Uroczystego otwarcia dokonał dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej, natomiast Gościem Honorowym konferencji był p. Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Program konferencji obejmował następujące, główne debaty i bloki:

 1. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – dążenie do zeroemisyjności. Co, kiedy i dlaczego? Jak długo i jakim kosztem?
 2. „Nowy Polski Ład” jako mechanizm adaptacji i absorpcji europejskiej strategii transformacji „New Green Deal”
 3. Rośnie udział OZE w polskim miksie energetycznym. Czas na integrację rozproszonych odnawialnych źródeł energii
 4. Potencjał wodoru w dekarbonizacji energetyki
 5. Energetyka jądrowa – przełom w polskiej transformacji energetycznej
 6. Czy rozwój energetyki niskoemisyjnej powinien być oparty o gaz?
 7. Jak sprawiedliwie i efektywnie transformować regiony węglowe? Wyzwania społeczne i gospodarcze
 8. Cyfryzacja na usługach sektora energii
 9. Przemysł energochłonny w procesie transformacji energetycznej
 10. Transformacja ciepłownictwa
 11. Morska energetyka wiatrowa

Dokumenty

Formularz logowania