W dniu 12 maja 2022 r. odbyła się zorganizowana przez EEX Group (PXE/EEX/EPEX SPOT), konferencja pt.  „FINANCIAL FUTURES TRADING and beyond – EEX group offer for POLAND”. Z ramienia TOE w spotkaniu udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Na konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z następującymi tematami:

 1. Produkty i usługi EEX: Dina Lašová (Head of Sales), Power Exchange Central Europe (PXE)
  • Struktura organizacyjna Grupy EEX i rola każdej marki (PXE, EEX, EPEX SPOT, ECC)
  • Proces wejścia na EEX i dostęp techniczny
  • ECC jako gwarancja bezpieczeństwa rozliczeń
  • Produkty i rynki dostępne do handlu na EEX – handel kontraktami terminowymi na energię i gaz – transakcje standardowe i kontrakty na potrzeby hedgingu dla PPA
  • Usługi dodatkowe: Transparency Platform EEX jako jako Inside Information Platform, raportowanie (REMIT, EMIR), usługa Futures to SPOT i Trade Registration dla PPA, dostęp do danych rynkowych
    
 2. Rynki związane z ochroną środowiska nan EEX: Christian  Fleischer  (Head  of  Environmental Markets), European Energy Exchange (EEX) & Rebecca Eaton (Sales Executive), The Incubex
  • Trading produktani związanymi z ochroną środowiska na EEX (uprawnienia do emisji CO2 i inne)
  • Korzyści z cross-margining w ramach oferty EEX
    
 3. Umowy PPA i analizy dla polskiego rynku: Tobiasz Adamczewski (Dyrektor Programu OZE), Forum Energii
   
 4. Zaplecze prawno-podatkowe dla polskich firm handlujących derywatami lub energią fizyczną na giełdach zagranicznych: Rafał Hajduk (Partner, Head of the Energy Team), Domański Zakrzewski Palinka (DZP)
   
 5. Komitet ds. Giełdowych TOE: Marek Kulesa (Dyrektor Biura TOE), Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)
   
 6. EPEX SPOT – Twój partner w handlu SPOT: Katharina Niciejewska (Expert Key Account Manager), EPEX SPOT
  • Oferta handlu energią elektryczną w całym łańcuchu wartości – Single Day- Ahead Coupling (SDAC) & Single Intraday Coupling (SIDC)
  • Usługa Futures-to-Spot – łącząca rynki finansowe i fizyczne
  • Jak rozpocząć handel na  EPEX SPOT
    
 7. EPEX SPOT – Ramy regulacyjne rynków SPOT: Arnold Weiss (Senior Regulatory Manager, Electricity Industry Expert), EPEX SPOT
  • Nominowany Operator Rynku Energii Elektrycznej (NEMO); regulacja CACM i Market Coupling 
  • Realizacja polskiego obligo giełdowego na  EPEX SPOT
  • LOCALFLEX – rynki elastyczne na platformie EPEX SPOT

Dokumenty

Formularz logowania