W dniu 11 maja 2023 r. odbyła się zorganizowana przez EEX Group (PXE/EEX i EPEX SPOT) konferencja pt.: „POLISH ENERGY MARKET CONFERENCE 2023”. TOE jako partner konferencji przygotowało prezentację, której autorem był kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE oraz kol. Waldemar Gochnio, który wystąpił na konferencji.

Podczas wydarzania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z następującymi tematami:      

1. EPEX SPOT – kluczowe tematy rynkowe i ważne aktualności – Katharina Niciejewska (Head of Central and Eastern Europe Sales – EPEX SPOT)

2. Nowe zasady organizacji rynku energii w UE (reforma „Energy Market Design”) – Arnold Weiss (Senior Regulatory Manager, Electricity Industry Expert – EPEX SPOT)

3. W jaki sposób rynki LocalFlex umożliwiają dostawcom usług elastyczności rozwiązywanie ograniczeń OSD – Aurore Lantrain (Senior Strategy Officer – EPEX SPOT)

4. Ostatnie zmiany na rynku energii m.in. reforma rynku bilansującego – Marek Kulesa, Waldemar Gochnio (Towarzystwo Obrotu Energią – TOE)

5. Aktualne otoczenie prawne dla spółek obrotu energią m.in. wpływ odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny – Rafał Hajduk (Partner, Head of the Energy Team at Domański Zakrzewski Palinka – DZP)

6. Strategie hedgingowe dla portfela OZE i zalety zleceń na EPEX SPOT – Łukasz Dębski (Portfolio Management Director – Polenergia S.A.), Michał Kukurba (Short Term Desk Manager – Polenergia Obrót S.A.)

7. Rozliczenia kontraktów Financial Futures na EEX & status ECC jako CCP zgodny z EMIR – Dina Lašová (Head of Sales – Power Exchange Central Europe – PXE)

8. Rosnąca płynność na rynkach gazu EEX – Roman Zyuzev (Senior Professional Sales Gas – EEX)

9. Rynki środowiskowe na EEX (m.in. rynki uprawnień do emisji CO2) – Rebecca Eaton (Director of Sales – IncubEx)

Dokumenty

Formularz logowania