Lubelski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich już po raz dwudziesty czwarty zorganizował konferencję pt. „Rynek Energii Elektrycznej: Aktualne wyzwania”.

Tegoroczna impreza odbywała się w dniach 24-26 kwietnia, tradycyjnie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Udział w panelach dyskusyjnych wzięli reprezentanci administracji rządowej, przedstawiciele świata nauki oraz sektora energetycznego. W konferencji uczestniczyło około 220 osób, w tym wielu Członków TOE. Biuro reprezentowali kol. Marek Kulesa i kol. Monika Gasiuk.

W ramach zorganizowanej (z udziałem TOE po raz czternasty) konferencji odbyło się pięć sesji plenarnych, trzy panele dyskusyjne i dwie sesje problemowe.

Z ramienia TOE w komitecie honorowym konferencji zasiadał kol. Piotr Adamczak, natomiast w pracach Rady Programowej uczestniczył dyrektor biura TOE – kol. Marek Kulesa.

Ponadto reprezentanci TOE wzięli udział w sesjach i panelach dyskusyjnych, w szczególności:

  1. Architektura rynku energii w Polsce – kol. Krzysztof Borowiec
  2. Wystarczalność krajowego systemu elektroenergetycznego, mechanizmy mocowe – moderator kol. Marek Kulesa
  3. Systemy wsparcia w elektroenergetyce – kol. Waldemar Gochnio

Kolega Kulesa w pierwszym dniu Konferencji przedstawił także referat generalny pt. „Ustawa o rynku mocy jako nowy element architektury modelu polskiej elektroenergetyki”.

Kulesa M.: Ustawa o rynku mocy jako nowy element architektury modelu polskiej elektroenergetyki

Dokumenty

Formularz logowania