W dniu 11 lipca 2024 r., w trybie zdalnym, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TOE. 

Zrealizowano następujący porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego oraz protokolanta Walnego Zebrania Członków TOE.
  2. Wybory uzupełniające do Rady Zarządzającej TOE.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TOE.
  4. Wolne wnioski.

Dokumenty

Formularz logowania