W dniach 24-25 kwietnia 2012 r. odbyła się, zorganizowana przez ELSA Poznań, Ogólnopolska Konferencja „Rynek energetyczny w nowej perspektywie”. Na konferencji TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Dwudniowa konferencja podzielona została na cztery następujące panele tematyczne:

  1. Wspólny rynek energii w Unii Europejskiej
  2. Energetyka doby kryzysu – ekonomia czy ekologia?
  3. Sektor przedsiębiorstw energetycznych i struktura rynku energii w Polsce
  4. Bezpieczeństwo energetyczne Polski – między Brukselą a Moskwą

Panel III – Sektor przedsiębiorstw energetycznych i struktura rynku energii w Polsce – prowadzony był przez dr Mariusza Sworę, a zaproszony do niego został m.in. kol. Marek Kulesa. Wysłychano kolejnych referatów:

  • Struktura rynku energii w Polsce – rola i zadania spółek obrotu w sektorze przedsiębiorstw energetycznych – p. Marek Kulesa, Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią
  • Przekształcenia własnościowe wśród krajowych przedsiębiorstw energetycznych a proces budowy konkurencyjnego rynku energii – p. Mariusz Przybylik, Dyrektor, A.T. Kearney
  • Aktualność i zasadność polityki „narodowych czempionów” w sektorze energetycznym – mec. Tomasz Chmal, ekspert ds. energetycznych, Instytut Sobieskiego
  • Wyzwania inwestycyjne stojące przed krajowymi przedsiębiorstwami energetycznymi w nadchodzących latach – dr Krzysztof Hajdrowski, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, ENEA Operator

Kulesa M.: Struktura rynku energii w Polsce – rola i zadania spółek obrotu w sektorze…

Dokumenty

Formularz logowania