W dniach 21-22 czerwca 2021 r. w Gdańsku odbyła się zorganizowana przez Europejskie Centrum Biznesu IX edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2021. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.

Program konferencji składał się z następujących wydarzeń:

 • SESJA PLENARNA: Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne
 • PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa
 • PANEL 2: Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu
 • PANEL 3: Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze”
 • DEBATA: Współczesny biznes a odpowiedzialność społeczna
 • PANEL 4: Rozbudowa sieciowej infrastruktury energetycznej – kluczowe projekty, nowe wyzwania w kontekście OZE
 • PANEL 5: Off shore – perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji
 • PANEL 6: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje – firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)
 • PANEL 7: Transformacja tradycyjnych obszarów energetyki do 2050 r.

W panelu 2 – Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu, którego moderatorem był p. Marek Kulesa – dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią udział wzięli (kolejność alfabetyczna):

 • Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
 • Jan Chlebowicz – Prezes Zarządu, Enea Trading Sp. z o.o.
 • Henryk Kaliś – Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
 • Jakub Kowalski – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
 • Mateusz Radecki – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.
 • Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych
 • Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw
 • Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki

Uczestnicy debaty dyskutowali na następujące tematy:

 • Pierwsze doświadczenia płynące z wdrożenia rynku mocy
 • Czy polski węgiel zniknie całkowicie z miksu energetycznego – czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna
 • Wydobycie gazu w Polsce. Gaz w portfolio firm energetycznych. Rosnące znaczenie gazu jako podstawowego paliwa dla energetyki
 • Nowe zadania Towarowej Giełdy Energii
 • Priorytety w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej
 • Perspektywy rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu, ropy naftowej oraz paliw płynnych
 • Rozwój nowych segmentów rynku paliw płynnych – elektromobilność, paliwa alternatywne – wodór
 • Magazyny energii i gazu po 2020 roku
 • Przyszłość dzisiejszych liderów rynku naftowego

Dokumenty

Formularz logowania