W dniach 13-14 czerwca 2022 r. w Gdańsku odbyła się zorganizowana przez Europejskie Centrum Biznesu X edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2022. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.

Program konferencji składał się z następujących wydarzeń:

 • SESJA PLENARNA: Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej
 • PANEL 1: Strategie grup energetycznych a realia rynkowe. Nowa polityka energetyczna Państwa
 • PANEL 2: Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze”
 • PANEL 3: Rynek energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz gazu (wodór, metan, biogaz)
 • Gala wręczenia statuetek: „Bursztyn Polskiej Energetyki”
 • PANEL 4: Inwestycje w OZE i off-shore: wyzwania i zagrożenia dla systemu elektroenergetycznego Polski
 • PANEL 5: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje
 • PANEL 6: Transformacja branży motoryzacyjnej w kierunku napędów niskoemisyjnych w świetle problemów z zapewnieniem surowców energetycznych

W panelu 3 – Rynek energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz gazu, którego moderatorem był p. Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl  udział wzięli (kolejność alfabetyczna):

 • Patryk Demski – Wiceprezes ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.;
 • Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.;
 • Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią;
 • Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.;
 • Arkadiusz Musielewicz – Partner, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.;
 • Andrzej Sikora – Prezes Instytutu Studiów Energetycznych;
 • Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu Banku, Bank Pekao S.A.;
 • Błażej Wojnicz – Prezes Zarządu Gas Storage Poland;
 • Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji, Grupa LOTOS S.A.

Uczestnicy debaty dyskutowali na następujące tematy:

 • Kiedy polski węgiel zniknie całkowicie z miksu energetycznego – czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna.
 • Wydobycie gazu w Polsce. Gaz w portfolio firm energetycznych. Rosnące znaczenie gazu jako podstawowego paliwa dla energetyki.
 • Nowe zadania Towarowej Giełdy Energii.
 • Priorytety i istniejące ograniczenia w zakresie rozbudowy gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej.
 • Strategiczne projekty inwestycyjne operatorów systemów przesyłowych (gazowego i elektroenergetycznego).
 • Perspektywy rozwoju rynku „zielonego” wodoru w Polsce.
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu – scenariusze w obliczu kryzysu ukraińskiego, przełomowe znaczenie 2022 roku.
 • Konsolidacja i nowi gracze na rynku paliw płynnych (w hurcie i detalu).
 • Rozwój segmentu paliw alternatywnych – elektromobilność i wodór.
 • Magazyny energii, paliw i gazu po 2022 roku – skala niezbędnych inwestycji.
 • Przyszłość modeli biznesowych dzisiejszych liderów rynku paliwowego.

Dokumenty

Formularz logowania