W dniach 5-6 października 2020 r., w Lublinie, odbył się 6. Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2020.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał p. Krzysztof Karaś – Prezes ECB.

W jednym ośmiu paneli pn. „Offshore i OZE jako priorytetowe kierunki rozwoju”, którego moderatorem był p. Piotr Ciołkowski – Partner, CMS, udział wzięli m. in.:

 • Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
 • Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Ministerstwa Aktywów Państwowych ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
 • Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Kidawa – Prezes Zarządu Baltic Power Sp. z o.o.
 • Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią
 • Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV

Uczestnicy debaty dyskutowali na następujące tematy:

 • Projekt ustawy o promocji morskiej energetyki wiatrowej – główne obszary regulacji
 • Polityka klimatyczna i surowcowa – wpływ na politykę gospodarczą i energetyczną
 • MWF i OZE jako elementy polityki klimatycznej Państwa – skala i tempo zmian
 • Potencjał rynkowy energetyki wiatrowej i fotowoltaiki
 • Miejsce energetyki rozproszonej – prosumenci jako istotny element rynku OZE
 • Magazynowanie energii – wyzwane dla wszystkich uczestników rynku OZE

Dokumenty

Formularz logowania