W dniu 25 lutego 2021 r. w formie zdalnej, odbyło się osiemnaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XV kadencji.

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

 1. Przyjęcie nowych członków – przyjęto trzydziestu czterech Członków Zwyczajnych i dwóch Członków Wspierających.
 2. Omówienie materiałów na Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE:
  a) Sprawozdanie z działalności TOE w 2020 roku
  b) Sprawozdanie finansowe TOE za 2020 rok
  c) Sprawozdanie z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2020 roku
  d) Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2021 rok
  e) Zasady gospodarki finansowej TOE. Budżet na rok 2021 rok
  Podjęcie uchwał dotyczących ww. materiałów, terminu i propozycji porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków TOE.
 3. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących, w tym przyjęcie Raportu TOE: „Analiza płynności hurtowego rynku energii elektrycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rynku giełdowego i obliga giełdowego”.
 4. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania