W dniu 7 grudnia 2017 r. we Włocławku, w siedzibie PKN Orlen, odbyło się ósme posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIV kadencji.

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych członków – przyjęto jednego Członka Zwyczajnego
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących
  3. Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania