W dniu 13 stycznia 2022 r. w Gdańsku odbyło się ósme posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVI kadencji.

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie dwóch nowych Członków Zwyczajnych.
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących.
  3. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania