W dniu 22 maja 2018 r., w Warszawie, odbył się zorganizowany przez Najwyższą Izbę Kontroli Panel ekspertów – Efektywność energetyczna gospodarki. Do panelu został zaproszony kol. Marek Kulesa – Dyrektor Biura TOE.

Otwarcia Panelu dokonał Prezes NIK – p. Krzysztof Kwiatkowski.

W ramach wykładów eksperckich goście mogli zapoznać się z tematem:

  • Ramy organizacyjno-prawne działań na rzecz efektywności energetycznej w gospodarce oraz 
  • Celowość przedsięwzięć podejmowanych w ramach poprawy efektywności energetycznej 

Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia gości. Tu wysłuchano prezentacji nt.:

  • Działania legislacyjne Ministerstwa Energii. Wdrażanie Krajowego Planu Działań na Rzecz Efektywności Energetycznej. Postęp prac prowadzonych w Komisji Europejskiej i
  • Uwarunkowania realizacji zadań dotyczących efektywności energetycznej przez Prezesa URE. Funkcjonowanie systemu białych certyfikatów

W panelu dyskusyjny pt. System działań na rzecz efektywności energetycznej moderatorowanym przez p. Sławomira Grzelaka wziął udział kol. Marek Kulesa, Dyrektor Biura TOE. 

Dokumenty

Formularz logowania